Alternative visningsrom for kunst -Alternative venues for exhibiting art

BAD2 mobile15 schnauzer2 ufo oversikt

«Hvorfor må kunst være så kjedelig presentert? Jeg har troen på at kunst kan oppleves på andre måter enn gjennom det vanlige hvite gallerirommet. Derfor har jeg eksperimentert med en rekke alternative visningsrom og opplevelsesarenaer for samtidskunst.»

«Why must the presentation of art be so boring? I believe that art can be shown in other venues than the typical white-cube gallery. Therefore I have experimented with a different alternative venues and methods for presenting contemporary art»