Landsbytreet / The Village Tree

Utsmykning laget i 7mm aluminium. Landbytrret er plassert midt på torget i Randaberg. Randaberg markedsfører seg som «den grønne landsbyen». Mitt arbeid er et tre som består av rødlistede arter man finner i kulturlandskapet rundt landsbyen og deres latinske navn. Belyst med fagene spotter på kveldstid.

Public artwork made in 7mm sheets of aluminium. The artwork is situated at the main open space in the middle of Randaberg. Randaberg present itself as the «green village». My artwork is a tree representing annals on the edge of exintion that can be found in the agricultural surrounding around the village. The artwork is lightened up be night with colourful lights.