Atelier i Finnerudveien 11

Eget atelier i Fjellsbyen, Drammen, oppført våren 2009. Det gamle råtne uthuset ble revet for å gi plass til et nytt atelier på brutto 36 kvm bygget på den gamle grunnmuren. Uthuset er bygget for å passe inn i et sammenhengende  bygningsmiljø fra 1800 tallet . Takvinkel, utstikk og vindustype følger samme sveitserstil som uthuset. Design og oppføring av Ståle Sørensen.