Vedkasse

2011 Plassbygget vedkasse i eik for Finnerudveien 11, Drammen