Byggeplass: Ut av den trange dal

Et arbeid i serien «Byggeplass»(2012)  Balsakonstruksjon i stamme av almetre. Lengde ca 60cm. Innkjøpt av Trondheim kommune

A work in the series Buildingsite (2012) Construction in basswood in a piece of elmwood. Leghth 60cm. Purchased by Trondheim Kommune Art collection