Speiderkunst

Speiderkunst (2004). Kunstprosjekt for nasjonal speiderleir. Installasjon laget av gipsavstøpninger av speiderhender.

Scoutart(2004) A project involving the participants at a national scout camp. The installation was made from plaster casts of the scouts hands.