Røde intervensjoner

Røde Intervensjoner (2013) Skulpturer fra serien røde intervensjoner. Balsatre og furu i hule / uthulte emner av morelltre.

Red interventions (2013) Sculptures from the series Red interventions. Basswood and wood from pine tree in hollowed pieces of cherry tree.