Orange Arktisk Lydfanger

Orange arktisk lydfanger (2017) er et arbeid laget for Sommerlyst skole i Tromsø kommune. Arbeidet består av en stor konstruksjon laget i syrefast stål. Formen fungerer som et rom man kan sitte i. Samtidig fordreier skulpturen lydene i omgivelsene og skaper lydstemninger. Ved sterk vind ringer klokker i traktene som skaper ytterligere lyder. Formen refererer til maritime og polare konstruksjoner samt Norsk metereologisk institutts kontor og målestasjon som ligger like ved skolen

Orange arctic (2017) is an artwork made for Sommerlyst highSchool located in the Municipality ofTromsø Norway. Above the arctic circle. The sculpture is made of welded stainless steel. The sculpture function as a place to sit and hear how the sounds of the surroundings change within the construction. When the wind blows wind chimes adds to the soundscape. The sculpture refers to the Arctic surroundings, maritime equipment and the meteorological station nearby the school