Looking for something

Looking for something? (2014) Installasjon med røde stiger i lønnetre ved Kongsberg Kunstforening

Looking for something?(2014) Site specific installation with red ladders in a big maple tree situated by Kongsberg Kunstforening.