Learning by doing

Learning by doing (2016) er et arbeid laget for Mørkved skole i Ringsaker kommune. Arbeidet består av såle i støpt sement. Denne er utformet som et spørsmålstegn sett i fugleperspektiv. På denne sålen er det reist en konstruksjon i massiv eik som fungerer som et lekeapparat eller en borg for ungene.  Tittelen referer til hvordan man gjennom lek kan oppdage og lære ting av seg selv. Spørsmålstegnet er ikke veldig synlig, men kanskje en dag finner man det selv gjennom lek

Learning by doing (2016) is an artwork made for Marked Primary School located in the Municipality of Ringsaker, Norway. The sculpture is made of a foundation in cement shaped as a question mark seen from above. On the foundation a construction of massive oak is erected. This construction function as a playground or a fortress for kids play. The title refers to the idea that through play and interaction  one can learn and investigate by playing around. The question mark is not very visible but  maybe the kids find the sign through play.