Den ambulerende musikkmaskinen

2015 Den ambulerende musikkmaskinen «Kursk» En lydskulptur som  spiller en forvrengt versjon av Steve Reichs Drumming part 1. Vist i Oslo ved Blindern, Rådhuset, Konserthuset og Norsk Billedhoggerforenings hage. Skulpturen skaper interaksjoner mellom seg selv, omgivelsene og publikum. Laget i kryssfinér, PVC rør og lydutstyr.

2015 The mobile music machine «Kursk» A sound sculpture that plays a version av Steve Reichs Drumming part 1. Displayed at The University of Oslo, Oslo City hall, Oslo Concerthall and in the garden of Norwegian Sculptors Association winter 2015. The sound sculpture interacts with its surroundings and the audience. Made in plywood, PVC tubes and sound system.