Krigens Krav

Krigens Krav (2017) Utsmykning for Haakonsvern marinebase Kunstverket Krigens Krav består av en rekke abstraherte, pilformede skulpturer som bryter inn i arkitekturen. Disse kretser rundt en sirkulær steinform, som også kan fungere som sitteplass. Denne illuderer en form for blink. Gjennom belysningen får skulpturene en dualitet, hvor skyggene også kan skape nye assosiasjoner, for eksempel til blomsterknopper. Om de kommer opp av, eller borer seg ned i, jorden blir dermed opp til publikum å bestemme. Krigens Krav henviser tydelig til virksomheten på Haakonsvern, samtidig som arbeidet har en form som er såpass åpen at tolkningen kan variere fra dag til dag.

Krigens Krav (2017) Public artwork for the naval base of Haakonsvern in Bergen. The work consist of several abstracted arrow shaped sculptures that intend to strike the architecture in various positions and angles. Most of the arrows are situated around a circle-shaped concrete sculpture. This can function as a seat in the park.  In night the sculpture is lighted with spotlights that creates interesting abstract shadows on the wall behind.