Kling Klang Studio

Utsmykningsforslag For Brundalen skole i Trondheim. Arbeidet består av en indre «silo» av lakkert stål kledd utvendig med malmfuru: inne i formen finner man rør som fungerer som musikkinstrumenter ved interaksjon.  Kling Klang Studio er en monumental markør av skolen, men samtidig et rom for eksperimentering med lyder. Et arbeid hvor barnas interaksjon fyller verket med innhold.

Proposal for a public artwork at Brundalen primary School in Trondheim. The work consist of a inner steel tube construction. The outer shell is covered with heartwood of Norwegian slow growing pine tree. Inside the sculpture there is tubes and pipes that function as instruments for kids. The construction is a huge studio for musical experiments. The title Kling Klang Studio is taken from the famous Kraftwerk Studio in Dusseldorf.

Se video av skulpturideen: