Drammen sett fra tretoppene

Prosjekt for Drammen (2010). En hytte i tretoppene på hver side av Drammen. En i «Bragernesmarka» og en i «Strømsømarka» med oversikt over hverandre og byen imellom. Refusert søknadsprosjekt til Drammens byjubileum.

roject for Drammen (2010). Proposal for site specific project. Two off grid treetop houses In the forests in the outskirts of the city of Drammen. Each on different hills overlooking each other and the city in-between.

P