BYGGEPLASS (veien til suksess)

Byggeplass(2012) Arbeid fra serie. Balsastruktur på morelltre. høyde ca 60cm.

Buildingsite (2012) Work in a series. Structure in basswood on a piece of cherry tree. height 60cm: