Bording (byggeplass)

Arbeid i serien Byggeplass (2013). Balsatrekonstruksjoner på morelltre

From the series Building-site (2013) Basswood construction on cherry tree.